MOVE TO RELAX  heb ik, Marjolijn Zijlstra, in 2016 opgericht met als doel kinderen door middel van sport en bewegen zich sociaal, emotioneel en cognitief te laten ontwikkelen.

BEWEGEN IS LEREN
Wanneer kinderen tijdens de basisschoolperiode extra lichamelijk inspanning leveren verbetert de aandacht en de concentratie. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in hun jeugd veel bewegen vaak cognitief slimmer zijn en investeren dus (onbewust) in hun toekomst.

PASSEND ONDERWIJS
Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen.
Met MOVE TO RELAX wil ik kinderen met passend onderwijs zich helpen te ontwikkelen met leerproblemen en/of sociaal emotionele problemen.
Zo leert een kind door middel van sport en spel om te gaan met winst en verlies, maar ook hoe samen te werken, het fysieke kunnen, zelfvertrouwen etc. Bij het bewegen gaat het met name om kinderen bewust te maken wat beweging met hun lichaam doet, maar ook wat prettig voelt en minder prettig voelt.

“DRUK” VANUIT DE MAATSCHAPPIJ
Ook voor kinderen stelt het leven steeds hogere eisen. Door onze samenleving, waarin het belangrijk is om uit te blinken, wordt er veel druk gelegd op kinderen.
Hoe kun je als kind, maar ook als ouder hier op een passende manier mee omgaan? Wat maakt een kind echt gelukkig in plaats van zich te moeten aanpassen, wat in de maatschappij gewenst is?
Hoe kun je kinderen stimuleren en motiveren, zodat ze hun kwaliteiten zien en worden benut? Met al deze vragen help ik zowel kinderen als ouders op weg.